Thiết kế website


Thiết kế website chuyên nghiệp, thiết kế website theo yêu cầu…

Hosting


Giải pháp lưu trữ dữ liệu và nhận diện tên miền nhanh chóng, hiệu quả

Software


Phần mềm kế toán, quản lý bán hàng, quản lý kho…

Skills

HTML & CSS

90%

WordPress

80%

Laravel

75%

Java

85%

JavaScript

70%

Angular

70%

Mobile App

65%